Ranking . Będzin dołem.

W roku ubiegłym minęło 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Jest więc okazja by podsumować dekadę korzystania przez samorządy ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności czy przeznaczonych na rozwój terenów wiejskich.

W nr 22/październik 2015 pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” ukazał się ciekawy ranking dotyczący wykorzystania przez polskie samorządy funduszy Unii Europejskiej w latach 2004-2014.

Czytaj dalej