Dossier

Urodziłem się w Czeladzi ( 1960r.). Od urodzenia związany jestem prywatnie i zawodowo z Będzinem.

Jestem absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach – mgr ekonomii.

Pierwszą pracę podjąłem w górnictwie jako inspektor w KWK Grodziec w Będzinie. Następnie pracowałem jako menedżer w prywatnych firmach, zajmowałem również kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego.

Przez dwie kadencje 2002- 2010 byłem prezydentem miasta Będzina. W okresie tym nadzorowałem i współpracowałem w przygotowaniu do realizacji i wykonaniu inwestycji miejskich o niespotykanej dotychczas w historii Będzina skali.

W kadencji 2010 – 2014 jestem radnym Rady Powiatu Będzińskiego, członkiem komisji budżetu i finansów publicznych.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej jestem aktywnym uczestnikiem w projektach współfinansowanych ze środków pomocowych, w tym ostatnio w projekcie na budowę kolei linowej ,,Elka” a także w najnowszym projekcie „ Planetarium – Śląski Park Nauki” w Parku Śląskim.

Moje motto życiowe: „Pamiętaj abyś zawsze był CZŁOWIEKIEM”.

 

Priorytetowe zamierzenia na nadchodzącą kadencję Rady Powiatu Będzińskiego:

1.Poprawa stanu pondgminnej infrastruktury technicznej – powiatowe drogi publiczne.

2. Zapewnienie perspektywy działania oraz poprawy funkcjonowania  szpitala w Będzinie i w Czeladzi.

3. Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.